Kontakta Svenska Golfhotell

fsg-slider-logo-216x300

Föreningen för golfbaneägare

Inom alla marknader finns kunder och leverantörer. Detta gäller numera även inom golfbranschen. Kunderna, golfarna, har sedan länge företrätts av Svenska Golfförbundet, SGF.

Leverantörerna, golfanläggningarna, har tidigare inte haft samma självklara behov. Anledningen är att svenska banor historiskt byggdes och drevs av medlemmarna genom en ideell organisation, golfklubben. Kund och leverantör var så att säga en och samma organisation och det fanns således inget specifikt behov att ha en speciell företrädare för anläggningarna.

Föreningen skapades 2003 av några entreprenörer som affärsmässigt och professionellt drev golfanläggningar i Sverige. Att samarbeta runt anläggningsfrågor samt att vara en förhandlingspart mot SGF har alltid varit i föreningens intresse. Att följa golfens utveckling ur en anläggnings synvinkel, både vad gäller myndigheters och andra aktörers agerande, är ett ständigt pågående arbete.

Att vara medlem i FSG har många fördelar förutom ett samarbeta på hemmaplan. En stor sådan är att organisationen ingår i den europeiska organisationen EGCOA, European Golf Course Owners Association som i sin tur är ansluten till en världsomspännande organisation, NGCOA. EGCOA anordnar mycket professionella konferenser i Europa varje år. En representant från FSG deltar i dessa möten och rapporterar om trender och rapporter från golfen i Europa.